Cách chẩn đoán hư hỏng Hệ thống điều hòa ô tô bằng đồng hồ đo áp suất ga lạnh

0 commentsUncategorized

Bằng phương pháp sử dụng đồng hồ đo áp suất ga lạnh, chúng ta có thể chẩn đoán các hư hỏng có thể xảy ra đối với hệ thống điều hòa trên ô tô hiện nay. (bộ đồng hồ đo áp suất ga lạnh trên ô tô) Thông số áp suất tương đối của hệ ….  Read More