Author: thinhphat

Cách chẩn đoán hư hỏng Hệ thống điều hòa ô tô bằng đồng hồ đo áp suất ga lạnh

0 commentsUncategorized

Bằng phương pháp sử dụng đồng hồ đo áp suất ga lạnh, chúng ta có thể chẩn đoán các hư hỏng có thể xảy ra đối với hệ thống điều hòa trên ô tô hiện nay. (bộ đồng hồ đo áp suất ga lạnh trên ô tô) Thông số áp suất tương đối của hệ ….  Read More

Thành phần cấu trúc và đặc tính của môi chất lạnh R12 và R134a trong hệ thống điều hòa ô tô

0 commentsUncategorized

GIỚI THIỆU VỀ MÔI CHẤT LẠNH Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô điển hình sử dụng hai kiểu môi chất lạnh, một là R-12 ( trong xe cũ ) hoặc R-134a ( trong xe mới). R là viết tắt của refrigerant (môi chất lạnh). Cả hai chất hóa học đều phù hợp ….  Read More