Thành phần cấu trúc và đặc tính của môi chất lạnh R12 và R134a trong hệ thống điều hòa ô tô

0 commentsUncategorized

GIỚI THIỆU VỀ MÔI CHẤT LẠNH Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô điển hình sử dụng hai kiểu môi chất lạnh, một là R-12 ( trong xe cũ ) hoặc R-134a ( trong xe mới). R là viết tắt của refrigerant (môi chất lạnh). Cả hai chất hóa học đều phù hợp ….  Read More